Максимално удобство

Фасилити мениджмънт

Компанията „ВИЕНА ГРУП ООД“ се стреми да осигури максимални удобства на живущите в нашите сгради. Ето защо ние залагаме огромен ресурс за коректен фасилити мениджмънт. Това означава, че Вашето удобство е гарантирано, а поддръжката на сградите е поета от нас.

В предлагания от нас фасилити мениджмънт се включва и комплексната услуга за професионален домоуправител. Според изискванията и стандартите на нашите клиенти, ние подбираме фасилити мениджър за всяка сграда. Той се грижи за почистването на апартаментите, общите части, стълбищата и входовете, както и дворните пространства.

Като част от услугата ни за фасилити мениджмънт са включени и почистване на прозорците и вратите в общите части, вътрешните коридори и асансьорите. Снегопочистването също е част от пакета.

Сградите разполагат с отлична техническа поддръжка. Тя включва отстраняване на възникнали дребни повреди и ремонти. Изградените инсталации в сградата, домофонните системи и системите за контрол на достъп и видеонаблюдение също са част от нашия фасилити мениджмънт.

Промяната на осветителните тела, стълбищните автомати и ключовете за осветление, релета, насрещници и др. също се поема от „ВИЕНА БИЛДИНГ ГРУП ООД“. Фасилити мениджъра се грижи и са освежаването на общите части чрез ремонти и боядисване. В неговите отговорности са и осъществяване на плановите ремонти и санирането на сградата.

По отношение на общите части, услугата за фасилити мениджмънт предлага грижа и постоянно обновяване. Това включва поддръжка на зелените площи, първоначалното озеленяване и оформяне на парковата среда, зацветяване и изграждане и поддръжка на поливни системи.

Всеки фасилити мениджър организира общи събрания на собствениците на жилищните сгради в и извън затворените комплекси. Това включва тяхната подготовка и свикване, изчисляване на кворум и провеждането им според законовите изисквания.

Услугата ни за фасилити мениджмънт задължава фасилити мениджъра да изготвя протокол с решенията на всяко събрание. Той е длъжен да консултира, изготви и утвърди с всеки живущ Правилник за вътрешния ред. Във фасилити мениджъра се съхранява и Книгата на собствениците. Фасилити мениджърът се грижи за управлението, отчетността и разходването на средствата на създадения домови съвет.

„ВИЕНА БИЛДИНГ ГРУП“ ООД се стреми да окаже пълна помощ на своите клиенти. Ето защо в услугата за фасилити мениджмънт е включено и посредничество пред Общинска администрация и доставчици на комунални услуги. Това става чрез помощ от Вашия фасилити мениджър. Той трябва да Ви помогне и при регистриране на индивидуалните партиди за потребление на електрическа енергия, вода, отопление и други.

Към него можете да се обърнете и за плащането на месечните сметки към енергоразпределителните дружества, ВиК, топлофикация, комуникационни компании и други. Застраховката на сградите и апартаментите също са негова отговорност.

This is the third item's accordion body. It is hidden by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.