Назад

 Витоша апартментс 2 / сграда 2

Апартамент В17

Свободен

Площ с общи части:   103.35m2

Апартамент Г 14

Свободен

Площ с общи части:   117.95m2

Апартамент Д15

Свободен

Площ с общи части:   68.37m2

Апартамент В18

Резервиран

Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент Г 15

Свободен

Площ с общи части:   100.69m2

Апартамент Д16

Свободен

Площ с общи части:   117.49m2

Апартамент В19

Свободен

Площ с общи части:   115.02m2

Апартамент Г 16

Свободен

Площ с общи части:   112.83m2

Апартамент Д17

Свободен

Площ с общи части:   100.07m2

Апартамент В20

Свободен

Площ с общи части:   74.03m2

Апартамент Г 17

Свободен

Площ с общи части:   71.51m2

Апартамент Д18

Свободен

Площ с общи части:   118.89m2

Апартамент В21

Свободен

Площ с общи части:   122.59m2

Апартамент  Д15

Свободен
Площ с общи части:   68.37m2

Апартамент Д16

Свободен
Площ с общи части:   117.49m2

Апартамент Д17

Свободен
Площ с общи части:   100.07m2

Апартамент Д18

Свободен
Площ с общи части:   118.89m2

Апартамент Г 14

Свободен
Площ с общи части:   117.95m2

Апартамент Г 15

Свободен
Площ с общи части:   100.69m2

Апартамент Г 16

Свободен
Площ с общи части:   112.83m2

Апартамент Г 17

Свободен
Площ с общи части:   71.51m2

Апартамент В17

Свободен
Площ с общи части:   103.35m2

Апартамент В18

Резервиран
Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент В19

Свободен
Площ с общи части:   115.02m2

Апартамент В20

Свободен
Площ с общи части:   74.03m2

Апартамент В21

Свободен
Площ с общи части:   122.59m2