Назад

 Витоша апартментс 2 / сграда 2

Апартамент В17

Свободен

Площ с общи части:   107.59m2

Апартамент Г 14

Свободен

Площ с общи части:   122.74m2

Апартамент Д15

Свободен

Площ с общи части:   71.21m2

Апартамент В18

Продаден

Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент Г 15

Свободен

Площ с общи части:   104.93m2

Апартамент Д16

Свободен

Площ с общи части:   123.14m2

Апартамент В19

Свободен

Площ с общи части:   119.86m2

Апартамент Г 16

Свободен

Площ с общи части:   117.54m2

Апартамент Д17

Свободен

Площ с общи части:   104.31m2

Апартамент В20

Свободен

Площ с общи части:   77.11m2

Апартамент Г 17

Свободен

Площ с общи части:   74.43m2

Апартамент Д18

Свободен

Площ с общи части:   123.76m2

Апартамент В21

Свободен

Площ с общи части:   127.61m2

Апартамент  Д15

Свободен
Площ с общи части:   71.21m2

Апартамент Д16

Свободен
Площ с общи части:   123.14m2

Апартамент Д17

Свободен
Площ с общи части:   104.31m2

Апартамент Д18

Свободен
Площ с общи части:   123.76m2

Апартамент Г 14

Свободен
Площ с общи части:   122.74m2

Апартамент Г 15

Свободен
Площ с общи части:   104.93m2

Апартамент Г 16

Свободен
Площ с общи части:   117.54m2

Апартамент Г 17

Свободен
Площ с общи части:   74.43m2

Апартамент В17

Свободен
Площ с общи части:   107.59m2

Апартамент В18

Продаден
Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент В19

Свободен
Площ с общи части:   119.86m2

Апартамент В20

Свободен
Площ с общи части:   77.11m2

Апартамент В21

Свободен
Площ с общи части:   127.61m2