Назад

 Витоша апартментс 2 / сграда 2

Апартамент В12

Резервиран

Площ с общи части:   103.35m2

Апартамент Г 10

Свободен

Площ с общи части:   117.95m2

Апартамент Д11

Свободен

Площ с общи части:   68.37m2

Апартамент В13

Резервиран

Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент Г 11

Свободен

Площ с общи части:   100.69m2

Апартамент Д12

Свободен

Площ с общи части:   112.83m2

Апартамент В14

Свободен

Площ с общи части:   115.02m2

Апартамент Г 12

Свободен

Площ с общи части:   112.83m2

Апартамент Д13

Свободен

Площ с общи части:   100.07m2

Апартамент В15

Резервиран

Площ с общи части:   74.03m2

Апартамент Г 13

Свободен

Площ с общи части:   71.51m2

Апартамент Д14

Свободен

Площ с общи части:   118.89m2

Апартамент В16

Свободен

Площ с общи части:   122.59m2

Апартамент  Д11

Свободен
Площ с общи части:   68.37m2

Апартамент Д12

Свободен
Площ с общи части:   117.49m2

Апартамент Д13

Свободен
Площ с общи части:   100.07m2

Апартамент Д14

Свободен
Площ с общи части:   118.89m2

Апартамент Г 10

Свободен
Площ с общи части:   117.95m2

Апартамент Г 11

Свободен
Площ с общи части:   100.69m2

Апартамент Г 12

Свободен
Площ с общи части:   112.83m2

Апартамент Г 13

Свободен
Площ с общи части:   71.51m2

Апартамент В12

Резервиран
Площ с общи части:   103.35m2

Апартамент В13

Резервиран
Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент В14

Свободен
Площ с общи части:   115.02m2

Апартамент В15

Резервиран
Площ с общи части:   74.03m2

Апартамент В16

Свободен
Площ с общи части:   122.59m2