Назад

 Витоша апартментс 2 / сграда 2

Апартамент В7

Свободен

Площ с общи части:   103.35m2

Апартамент Г 6

Свободен

Площ с общи части:   117.95m2

Апартамент Д7

Свободен

Площ с общи части:   68.37m2

Апартамент В8

Резервиран

Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент Г 7

Свободен

Площ с общи части:   100.69m2

Апартамент Д8

Свободен

Площ с общи части:   117.49m2

Апартамент В9

Свободен

Площ с общи части:   115.02m2

Апартамент Г 8

Свободен

Площ с общи части:   112.83m2

Апартамент Д9

Резервиран

Площ с общи части:   100.07m2

Апартамент В10

Свободен

Площ с общи части:   74.03m2

Апартамент Г 9

Свободен

Площ с общи части:   71.51m2

Апартамент Д10

Свободен

Площ с общи части:   118.89m2

Апартамент В11

Свободен

Площ с общи части:   68.60m2

Апартамент  Д7

Свободен
Площ с общи части:   68.37m2

Апартамент Д8

Свободен
Площ с общи части:   117.49m2

Апартамент Д9

Резервиран
Площ с общи части:   100.07m2

Апартамент Д10

Свободен
Площ с общи части:   118.89m2

Апартамент Г6

Свободен
Площ с общи части:   117.95m2

Апартамент Г7

Свободен
Площ с общи части:   100.69m2

Апартамент Г8

Свободен
Площ с общи части:   112.83m2

Апартамент Г9

Свободен
Площ с общи части:   71.51m2

Апартамент В7

Свободен
Площ с общи части:   103.35m2

Апартамент В8

Резервиран
Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент В9

Свободен
Площ с общи части:   115.02m2

Апартамент В10

Свободен
Площ с общи части:   74.03m2

Апартамент В11

Свободен
Площ с общи части:   122.59m2