Назад

 Витоша апартментс 2 / сграда 2

Апартамент В7

Продаден

Площ с общи части:   103.35m2

Апартамент Г6

Продаден

Площ с общи части:   122.68m2

Апартамент Д7

Продаден

Площ с общи части:   68.37m2

Апартамент В8

Продаден

Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент Г 7

Продаден

Площ с общи части:   104.85m2

Апартамент Д8

Резервиран

Площ с общи части:   123.15m2

Апартамент В9

Продаден

Площ с общи части:   119.92m2

Апартамент Г 8

Продаден

Площ с общи части:   117.48m2

Апартамент Д9

Продаден

Площ с общи части:   100.07m2

Апартамент В10

Продаден

Площ с общи части:   77.18m2

Апартамент Г 9

Резервиран

Площ с общи части:   74.46m2

Апартамент Д10

Продаден

Площ с общи части:   123.75m2

Апартамент В11

Резервиран

Площ с общи части:   128.68m2

Апартамент  Д7

Продаден
Площ с общи части:   68.37m2

Апартамент Д8

Резервиран
Площ с общи части:   123.15m2

Апартамент Д9

Продаден
Площ с общи части:   100.07m2

Апартамент Д10

Продаден
Площ с общи части:   123.75m2

Апартамент Г6

Продаден
Площ с общи части:   122.68m2

Апартамент Г7

Продаден
Площ с общи части:   104.85m2

Апартамент Г8

Продаден
Площ с общи части:   117.48m2

Апартамент Г9

Резервиран
Площ с общи части:   74.46m2

Апартамент В7

Продаден
Площ с общи части:   103.35m2

Апартамент В8

Продаден
Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент В9

Продаден
Площ с общи части:   119.92m2

Апартамент В10

Продаден
Площ с общи части:   77.18m2

Апартамент В11

Резервиран
Площ с общи части:   127.68m2