Назад

 Витоша апартментс 2 / сграда 2

Апартамент В2

Свободен

Площ с общи части:   103.35m2

Апартамент Г 2

Свободен

Площ с общи части:   117.95m2

Апартамент Д3

Свободен

Площ с общи части:   68.37m2

Апартамент В3

Резервиран

Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент Г 3

Резервиран

Площ с общи части:   100.69m2

Апартамент Д4

Свободен

Площ с общи части:   117.49m2

Апартамент В4

Свободен

Площ с общи части:   115.02m2

Апартамент Г 4

Свободен

Площ с общи части:   112.83m2

Апартамент Д5

Свободен

Площ с общи части:   100.07m2

Апартамент В5

Свободен

Площ с общи части:   74.03m2

Апартамент Г 5

Свободен

Площ с общи части:   71.51m2

Апартамент Д6

Свободен

Площ с общи части:   118.89m2

Апартамент В6

Свободен

Площ с общи части:   122.59m2

Апартамент  Д3

Свободен
Площ с общи части:   68.37m2

Апартамент Д4

Свободен
Площ с общи части:   117.49m2

Апартамент Д5

Свободен
Площ с общи части:   100.07m2

Апартамент Д6

Свободен
Площ с общи части:   118.89m2

Апартамент Г2

Свободен
Площ с общи части:   117.95m2

Апартамент Г3

Резервиран
Площ с общи части:   100.69m2

Апартамент Г4

Свободен
Площ с общи части:   112.83m2

Апартамент Г5

Свободен
Площ с общи части:   71.51m2

Апартамент В2

Свободен
Площ с общи части:   103.35m2

Апартамент В3

Резервиран
Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент В4

Свободен
Площ с общи части:   115.02m2

Апартамент В5

Свободен
Площ с общи части:   74.03m2

Апартамент В6

Свободен
Площ с общи части:   122.59m2