Назад

 Витоша апартментс 2 / сграда 2

Апартамент В2

Свободен

Площ с общи части:   107.58m2

Апартамент Г 2

Свободен

Площ с общи части:   122.78m2

Апартамент Д3

Свободен

Площ с общи части:   71.12m2

Апартамент В3

Продаден

Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент Г 3

Продаден

Площ с общи части:   100.69m2

Апартамент Д4

Свободен

Площ с общи части:   122.18m2

Апартамент В4

Свободен

Площ с общи части:   119.86m2

Апартамент Г 4

Свободен

Площ с общи части:   117.50m2

Апартамент Д5

Свободен

Площ с общи части:   104.32m2

Апартамент В5

Свободен

Площ с общи части:   77.12m2

Апартамент Г 5

Свободен

Площ с общи части:   74.38m2

Апартамент Д6

Свободен

Площ с общи части:   123.78m2

Апартамент В6

Свободен

Площ с общи части:   127.64m2

Апартамент  Д3

Свободен
Площ с общи части:   71.12m2

Апартамент Д4

Свободен
Площ с общи части:   122.18m2

Апартамент Д5

Свободен
Площ с общи части:   104.32m2

Апартамент Д6

Свободен
Площ с общи части:   123.78m2

Апартамент Г2

Свободен
Площ с общи части:   122.78m2

Апартамент Г3

Продаден
Площ с общи части:   100.69m2

Апартамент Г4

Свободен
Площ с общи части:   115.50m2

Апартамент Г5

Свободен
Площ с общи части:   74.38m2

Апартамент В2

Свободен
Площ с общи части:   107.58m2

Апартамент В3

Продаден
Площ с общи части:   67.97m2

Апартамент В4

Свободен
Площ с общи части:   119.86m2

Апартамент В5

Свободен
Площ с общи части:   77.12m2

Апартамент В6

Свободен
Площ с общи части:   127.64m2