Назад

 Витоша апартментс 2 / сграда 2

Апартамент В1

Продаден

Площ с общи части:   70.76m2

Апартамент Г 1

Продаден

Площ с общи части:   119.56m2

Апартамент Д1

Продаден

Площ с общи части:   78.49m2

Офис ОВ1

Свободен

Площ с общи части:   64.04m2

Офис ОГ 1

Продаден

Площ с общи части:   52.52m2

Апартамент Д2

Продаден

Площ с общи части:   80.59m2

Офис ОВ2

Свободен

Площ с общи части:   91.77m2

Офис ОГ 2

Свободен

Площ с общи части:   67.53m2

Магазин МД1

Продаден

Площ с общи части:   92.29m2

Гараж Г 1

Продаден

Площ с общи части:   26.01m2

Офис ОД1

Свободен
Площ с общи части:    62.99m2

Гараж Г 2

Продаден

Площ с общи части:   29.87m2

Магазин МД1 

Продаден

Площ с общи части:   92.29m2

Офис ОГ 1

Свободен
Площ с общи части:   52.52m2

Офис ОД1

Продаден
Площ с общи части:   62.99m2

Офис ОГ2

Свободен
Площ с общи части:   67.53m2

Апартамент Д1

Продаден
Площ с общи части:   78.49m2

Апартамент Г 1

Продаден
Площ с общи части:   119.56m2

Гараж Г 1

Продаден
Площ с общи части:   26.01m2

Гараж Г 2

Продаден
Площ с общи части:   29.87m2

Апартамент Д2

Продаден
Площ с общи части:   80.59m2

Офис ОВ1

Свободен
Площ с общи части:   64.04m2

Офис ОВ2

Свободен
Площ с общи части:   91.77m2

Апартамент В1

Продаден
Площ с общи части:   70.76m2