Назад

 Витоша апартментс 2 / сграда 1

Апартамент А14                                                       Продаден

Площ с общи части:   115.08m2

Апартамент Б14                                                       Продаден

Площ с общи части:   68.30m2

Апартамент А15                                                       Продаден

Площ с общи части:   118.34m2

Апартамент Б15                                                       Продаден

Площ с общи части:   110.79m2

Апартамент А16                                                       Продаден

Площ с общи части:   67.24m2

Апартамент Б16                                                       Продаден

Площ с общи части:   99.42m2

Апартамент А17                                                       Продаден

Площ с общи части:   67.24m2

Апартамент Б17                                                       Продаден

Площ с общи части:   109.86m2

Апартамент А18                                                       Продаден

Апартамент Б18                                                       Продаден

Площ с общи части:   72.11m2
Площ с общи части:   118.97m2

Апартамент А19                                                       Продаден

Площ с общи части:   92.75m2

Апартамент А14

Продаден
Площ с общи части:   115.08m2

Апартамент А15

Продаден

Площ с общи части:   118.34m2

Апартамент А16

Продаден
Площ с общи части:   67.24m2

Апартамент А17

Продаден
Площ с общи части:   67.24m2

Апартамент А18

Продаден
Площ с общи части:   118.97m2

Апартамент А19

Продаден
Площ с общи части:   92.75m2

Апартамент Б14

Продаден
Площ с общи части:   68.30m2

Апартамент Б15

Продаден
Площ с общи части:   110.79m2

Апартамент Б16

Продаден
Площ с общи части:   99.42m2

Апартамент Б17

Продаден
Площ с общи части:   109.86m2

Апартамент Б18

Продаден
Площ с общи части:   72.11m2