Назад

 Витоша апартментс 2 / сграда 1

Магазин МА1                                                             Свободен

Площ с общи части:   100.79m2

Апартамент Б1                                                         Свободен

Площ с общи части:   70.10m2

Магазин МА2                                                          Резервиран

Площ с общи части:   142.87m2

Апартамент Б2                                                      Резервиран

Площ с общи части:   81.00m2

Магазин МА3                                                             Свободен

Площ с общи части:   122.76m2

Апартамент Б3                                                         Продаден

Площ с общи части:   78.64m2

Апартамент А1                                                          Продаден

Площ с общи части:   114.37m2

Офис ОБ2                                                                   Свободен

Площ с общи части:   77.82m2

Офис ОБ1                                                                    Свободен

Площ с общи части:   53.59m2

Магазин МА1 

Свободен
Площ с общи части:   100.79m2

Магазин МА2

Резервиран
Площ с общи части:   142.87m2

Магазин МА3

Свободен
Площ с общи части:   122.76m2

Апартамент А1

Продаден
Площ с общи части:   114.37m2

Апартамент Б1

Свободен
Площ с общи части:   70.10m2

Апартамент Б2

Резервиран
Площ с общи части:   81.00m2

Апартамент Б3

Продаден
Площ с общи части:   78.64m2

Офис ОБ2

Свободен
Площ с общи части:   77.82m2

Офис ОБ1

Свободен
Площ с общи части:   53.59m2