Назад

 Витоша апартментс 2 / сграда 1

Апартамент А2                                                        Продаден

Площ с общи части:   115.08m2

Апартамент Б4                                                        Продаден

Площ с общи части:   68.30m2

Апартамент А3                                                         Продаден

Площ с общи части:   118.34m2

Апартамент Б5                                                         Свободен

Площ с общи части:   110.79m2

Апартамент А4                                                        Продаден

Площ с общи части:   67.24m2

Апартамент Б6                                                         Резервиран

Площ с общи части:   99.42m2

Апартамент А5                                                        Продаден

Площ с общи части:   67.24m2

Апартамент Б7                                                         Продаден

Площ с общи части:   109.86m2

Апартамент А6                                                         Продаден

Апартамент Б8                                                         Продаден

Площ с общи части:   72.11m2
Площ с общи части:   118.97m2

Апартамент А7                                                        Продаден

Площ с общи части:   92.75m2

Апартамент А2 

Продаден

Площ с общи части:   115.08m2

Апартамент А3

Продаден
Площ с общи части:   118.34m2

Апартамент А4

Продаден
Площ с общи части:   67.24m2

Апартамент А5

Продаден
Площ с общи части:   67.24m2

Апартамент А6

Продаден

Площ с общи части:   118.97m2

Апартамент А7

Продаден
Площ с общи части:   92.75m2

Апартамент Б4

Продаден
Площ с общи части:   68.30m2

Апартамент Б5

Свободен
Площ с общи части:   110.79m2

Апартамент Б6

Резервиран
Площ с общи части:   99.42m2

Апартамент Б7

Продаден
Площ с общи части:   109.86m2

Апартамент Б8

Продаден
Площ с общи части:   72.11m2