Разгледайте свободните имоти

Vitosha ap 1 profile

Vitosha ap 1 profile
<div class="va1-busy"> <h2>Сграда 1</h2> <p>Продадено</p> </div> <div class="va1-busy"> <h2>Сграда 2</h2> <p>Продадено</p> </div> <div class="va1-busy"> <h2>Сграда 3</h2> <p>Продадено</p> </div> <div class="va1-busy"> <h2>Сграда 4</h2> <p>Продадено</p> </div>

<div class="va1-busy"> <h2>Сграда 1</h2> <p>Продадено</p> </div>

 

locationСграда 1

продадено!

<div class="va1-busy"> <h2>Сграда 2</h2> <p>Продадено</p> </div>

 

locationСграда 2

продадено!

<div class="va1-busy"> <h2>Сграда 3</h2> <p>Продадено</p> </div>

 

locationСграда 3

продадено!

<div class="va1-busy"> <h2>Сграда 4</h2> <p>Продадено</p> </div>

locationСграда 4

продадено!

Vitosha ap 1 profile responsive

Vitosha ap 1 profile responsive
<div><div class="va1-busy"> <h2>Сграда 1</h2> <p>Продадено</p> </div> <div><div class="va1-busy"> <h2>Сграда 2</h2> <p>Продадено</p> </div> <div><div class="va1-busy"> <h2>Сграда 3</h2> <p>Продадено</p> </div> <div><div class="va1-busy"> <h2>Сграда 4</h2> <p>Продадено</p> </div>

<div><div class="va1-busy"> <h2>Сграда 1</h2> <p>Продадено</p> </div>

 

Сграда 1

продадено!

<div><div class="va1-busy"> <h2>Сграда 2</h2> <p>Продадено</p> </div>

 

Сграда 2

продадено!

<div><div class="va1-busy"> <h2>Сграда 3</h2> <p>Продадено</p> </div>

 

Сграда 3

продадено!

<div><div class="va1-busy"> <h2>Сграда 4</h2> <p>Продадено</p> </div>

 

Сграда 4

продадено!

Свободни паркоместа – сграда 1 и 2

Паркомясто 53

Свободен
Площ с общи части:   13.36m2